Domy Dražba

1 z 8 z celkom 8 inzerátov

Rodinný dom v obci Púchov

Rodinný dom v obci Púchov

95 300 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 87, vedenom Okresným úradom v Púchove, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Púchov, ako: ­ stavba so súpisným číslom 1062, postavená na parcele registra „C“ č. 2347/2, rodinný dom ­ parcela registra „C“ č. 2347 vo výmere 1104 m2, druh pozemku: Záhrady, ­ parcela registra „C“ č. 2347/2 vo výmere 213 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a ...

Dátum: 31.12.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Púchov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Gerlachov

Rodinný dom v obci Gerlachov

55 800 €

stavba súp. č. 55 na parcele registra „C“ č. 232, Rodinný dom, - parcela registra „C“ č. 232 vo výmere 710 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 129, vedenom správou katastra Poprad, okres: Poprad, obec: Gerlachov, katastrálne územie: Gerlachov

Dátum: 18.10.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Gerlachov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Palín so súpisným číslom 32,

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Palín so súpisným číslom 32,

36 200 €

Rodinný dom sa nachádza v zástevbe rodinných domov v centre obce Palín, do užívania bol daný v roku 1989. Stavba je čiastočne podpivničená v zadnej časti rodinného domu, má prízemie a poschodie. V rodinnom dome je sedem obývacích izieb a príslušenstvo, ktoré tvorí závetrie, zádverie, kuchyňa, dve kúpeľne, komory, chodba, vnútorné schodisko, loggie, kotolňa a pivnica. Zastavaná plocha prízemia j ...

Dátum: 04.03.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Palín
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu v Levoči, okres Levoča

Dražba rodinného domu v Levoči, okres Levoča

18 675 €

Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 836, na parcele č. 2754 a pozemok par.č. 2754 o výmere 445m2 v obci Levoča, katastrálne územie Levoča, LV č. 3097. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce Levoča, v k.ú. Levoča, nachádza na parcele č.2754, v lokalite zástavby rodinných domov podštandardného vybavenia. Jedná sa o samostatne stojací rodinný dom so záhradkou a s príslušenstvom. Objekt j ...

Dátum: 04.03.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Levoča
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu v obci Poproč, okres Košice - okolie

Dražba rodinného domu v obci Poproč, okres Košice - okolie

dohodou

Rodinný dom, s.č. 309 sa nachádza na parcele č.1737, k.ú. Poproč, v obci Poproč, okres Košice-okolie. Leží v zastavanom území obce, v jej východnej časti, orientácia obytných miestností je smerom na juh a východ. sa o objekt s jedným nadzemnými podlažím(1.NP), čiastočným podpivničením (1.PP). Objekt je obdĺžnikového pôdorysu. Rodinný dom je napojený na vodovod, zemný plyn a verejné el. rozvody. Dom ...

Dátum: 26.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Poproč
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu 683 s pozemkami v Trebišove

Dražba rodinného domu 683 s pozemkami v Trebišove

24 900 €

Rodinný dom súp. č. 683 s pozemkami o výmere 1602m2 na parc. č. 1448/1, 1448/2, 1449 v trebišove. LV č. 602

Dátum: 26.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Trebišov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravuje dražbu rodinného domu súpisné číslo 216 na ul. Úzka v obci Veľký Hore

Pripravuje dražbu rodinného domu súpisné číslo 216 na ul. Úzka v obci Veľký Hore

5 000 €

Rodinný dom, súp. č. 216 sa nachádza v katastrálnom území Veľký Horeš, obec Veľký Horeš. Jedná sa o stavbu, ktorá bola vybudovaná ako dvojpodlažná s čiastočným podpivničením. Zastavaná plocha je 116,02 m2. Rodinný dom bol postavený v rokoch 193- 1932. Z dispozičného hľadiska má dom jednu bytovú jednotku, celá plocha slúži na bývanie. Dispozične dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemn ...

Dátum: 25.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Veľký Horeš
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Rapovce, okr. LC

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Rapovce, okr. LC

dohodou

Popis domu je uvádzaný zo stavebnotechnického stavu opísaného v posudku č.36/2008 zo dňa 11.04.2008 znalca - Ing.Ján Piršel, 1.mája 56, 985 59 Vidiná, znalca z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností a stavebných prác (§ 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov). Dom sa nachádza na parcele č. 144/1 v k.ú. a obci Rapovce, okres Lučenec. Ide ...

Dátum: 14.06.2012 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Rapovce
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť