Domy Dražba

1 z 19 z celkom 19 inzerátov

Rodinný dom v obci Rumince

(376 575 Sk) 12 500 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 105 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Rumince, obec Rumince, okres Rimavská Sobota, ako:  rodinný dom, súp. č. 183, nachádzajúci sa na parcele reg. „C“ č. 128/4  parcela registra „C“ č. 128/1 o výmere 601 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  parcela registra „C“ č. 128/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Za ...

Dátum: 20.02.2014 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Rumince
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Družstevná pri Hornáde

(1 825 636 Sk) 60 600 €

súbor nehnuteľností a to:  parcela registra „C“ č. 392/1 vo výmere 189 m2, druh pozemku: Záhrady,  parcela registra „C“ č. 392/2 vo výmere 81 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  rozostavaný dom na parcele č. 392/2, zapísané na LV č. 1803 vedenom Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, okres: Košice okolie, obec: Družstevná pri Hornáde, katastrálne územie: Malá Vieska ...

Dátum: 20.02.2014 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Stav: novostavba Lokalita: Družstevná pri Hornáde
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Púchov

(2 871 008 Sk) 95 300 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 87, vedenom Okresným úradom v Púchove, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Púchov, ako: ­ stavba so súpisným číslom 1062, postavená na parcele registra „C“ č. 2347/2, rodinný dom ­ parcela registra „C“ č. 2347 vo výmere 1104 m2, druh pozemku: Záhrady, ­ parcela registra „C“ č. 2347/2 vo výmere 213 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a ...

Dátum: 31.12.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Púchov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Záhor

(250 046 Sk) 8 300 €

súbor nehnuteľností a to:  stavba súp. č. 184 postavená na parcele registra „C“ č. 582, rodinný dom,  parcela registra „C“ č. 581/1 o výmere 2283 m2, druh pozemku: záhrady,  parcela registra „C“ č. 581/2 o výmere 152 m2, druh pozemku: záhrady,  parcela registra „C“ č. 582 o výmere 1286 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 152 vedenom Okresným úradom Sobrance - katas ...

Dátum: 16.12.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Záhor
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Andrejová okres Bardejov

(843 528 Sk) 28 000 €

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 49 vedenom Okresným úradom Bardejov – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Andrejová, obec Andrejová, okres Bardejov, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  č. 86 o výmere 695 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  č. 87 o výmere 133 m2, druh pozemku: Záhrady,  č. 88 o výmere 1535 m2, druh pozemku: Záhra ...

Dátum: 18.11.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Andrejová
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Tvrdošovce

dohodou

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1482 vedenom správou katastra Nové Zámky pre katastrálne územie Tvrdošovce, obec Tvrdošovce, okres Nové Zámky, ako: PARCELY registra „C“:  č. 1056/2 o výmere 583 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, STAVBY: dom, súp. č. 1703 nachádzajúci sa na parcele č. 1056/2

Dátum: 25.10.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Tvrdošovce
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Salka

dohodou

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1772 vedenom správou katastra Nové Zámky pre katastrálne územie Salka, obec Salka, okres Nové Zámky, ako: PARCELY registra „C“:  č. 167/1 o výmere 54 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  č. 167/2 o výmere 47 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  č. 168 o výmere 363 m2, druh pozemku: Záhrady,  č. 169 o výmere 636 m2, druh pozemku: Záhra ...

Dátum: 25.10.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Salka
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Gerlachov

(1 681 031 Sk) 55 800 €

stavba súp. č. 55 na parcele registra „C“ č. 232, Rodinný dom, - parcela registra „C“ č. 232 vo výmere 710 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 129, vedenom správou katastra Poprad, okres: Poprad, obec: Gerlachov, katastrálne územie: Gerlachov

Dátum: 18.10.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Gerlachov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Slovenské Kľačany

(913 722 Sk) 30 330 €

- rodinný dom súpisné číslo č. 63, postavený na parcele registra „C“ č. 107 PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape: - č. 105 o výmere 2332 m2, druh pozemku „Trvalé trávne porasty“ - č. 106 o výmere 1281 m2, druh pozemku „Záhrady“ - č. 107 o výmere 1770 m2, druh pozemku „Zastavané plochy a nádvoria“ zapísané na liste vlastníctva č. 21 vedenom Správou katastra Veľký Krtíš pre katastrálne územ ...

Dátum: 03.09.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Slovenské Kľačany
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinné domy v obci Slavec

(1 217 090 Sk) 40 400 €

- stavba, so súp.č. 141, postavená na parcele registra “C“ č. 358/10, rodinný dom - parcela registra “C“ č. 358/9, o výmere 607 m2, trvalé trávne porasty - parcela registra “C“ č. 358/10, o výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria - parcela registra “C“ č. 358/15, o výmere 1685 m2, trvalé trávne porasty zapísané na LV č. 360 vedenom Správou katastra Rožňava, obec Slavec, katastrálne územie Slavec ...

Dátum: 03.09.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Slavec
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Chanava

(296 741 Sk) 9 850 €

- stavba súp. č. 38 na parcele registra „C“ č. 345, Rodinný dom - parcela registra „C“ č. 343 vo výmere 1237 m2, druh pozemku: Záhrady, - parcela registra „C“ č. 345 vo výmere 1073 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 320, vedenom správou katastra Rimavská Sobota, okres: Rimavská Sobota, obec: Chanava, katastrálne územie: Chanava

Dátum: 03.09.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Chanava
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Neded

(491 054 Sk) 16 300 €

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1755 vedenom správou katastra Šaľa pre katastrálne územie Neded, obec Neded, okres Šaľa, ako: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape: - č. 7974/5 o výmere 574 m2, druh pozemku: Záhrady, - č. 7974/11 o výmere 203 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, - č. 7974/21 o výmere 105 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ...

Dátum: 02.09.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Neded
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Rodinný dom v obci Drahňov

(500 092 Sk) 16 600 €

Samostatne stojaci rodinný dom, dvojpodlažný, s I. nadzemným podlažím a I. podzemným podlažím sa nachádza v obci Drahňov, súp. č. 207, okr. Michalovce s prístupom ku spevnenej komunikácii. Dom je postavený medzi rodinnými domami v strednej časti obce. Stavba bola daná do užívania v roku 1949.

Dátum: 02.09.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Drahňov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v obci Palín so súpisným číslom 32,

(1 090 561 Sk) 36 200 €

Rodinný dom sa nachádza v zástevbe rodinných domov v centre obce Palín, do užívania bol daný v roku 1989. Stavba je čiastočne podpivničená v zadnej časti rodinného domu, má prízemie a poschodie. V rodinnom dome je sedem obývacích izieb a príslušenstvo, ktoré tvorí závetrie, zádverie, kuchyňa, dve kúpeľne, komory, chodba, vnútorné schodisko, loggie, kotolňa a pivnica. Zastavaná plocha prízemia j ...

Dátum: 04.03.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Palín
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu v Levoči, okres Levoča

(562 603 Sk) 18 675 €

Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 836, na parcele č. 2754 a pozemok par.č. 2754 o výmere 445m2 v obci Levoča, katastrálne územie Levoča, LV č. 3097. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce Levoča, v k.ú. Levoča, nachádza na parcele č.2754, v lokalite zástavby rodinných domov podštandardného vybavenia. Jedná sa o samostatne stojací rodinný dom so záhradkou a s príslušenstvom. Objekt j ...

Dátum: 04.03.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Levoča
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu v obci Poproč, okres Košice - okolie

dohodou

Rodinný dom, s.č. 309 sa nachádza na parcele č.1737, k.ú. Poproč, v obci Poproč, okres Košice-okolie. Leží v zastavanom území obce, v jej východnej časti, orientácia obytných miestností je smerom na juh a východ. sa o objekt s jedným nadzemnými podlažím(1.NP), čiastočným podpivničením (1.PP). Objekt je obdĺžnikového pôdorysu. Rodinný dom je napojený na vodovod, zemný plyn a verejné el. rozvody. Dom ...

Dátum: 26.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Poproč
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Dražba rodinného domu 683 s pozemkami v Trebišove

(750 137 Sk) 24 900 €

Rodinný dom súp. č. 683 s pozemkami o výmere 1602m2 na parc. č. 1448/1, 1448/2, 1449 v trebišove. LV č. 602

Dátum: 26.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Trebišov
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravuje dražbu rodinného domu súpisné číslo 216 na ul. Úzka v obci Veľký Hore

(150 630 Sk) 5 000 €

Rodinný dom, súp. č. 216 sa nachádza v katastrálnom území Veľký Horeš, obec Veľký Horeš. Jedná sa o stavbu, ktorá bola vybudovaná ako dvojpodlažná s čiastočným podpivničením. Zastavaná plocha je 116,02 m2. Rodinný dom bol postavený v rokoch 193- 1932. Z dispozičného hľadiska má dom jednu bytovú jednotku, celá plocha slúži na bývanie. Dispozične dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemn ...

Dátum: 25.02.2013 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Veľký Horeš
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Rapovce, okr. LC

dohodou

Popis domu je uvádzaný zo stavebnotechnického stavu opísaného v posudku č.36/2008 zo dňa 11.04.2008 znalca - Ing.Ján Piršel, 1.mája 56, 985 59 Vidiná, znalca z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností a stavebných prác (§ 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov). Dom sa nachádza na parcele č. 144/1 v k.ú. a obci Rapovce, okres Lučenec. Ide ...

Dátum: 14.06.2012 Kategória: Reality - Domy Typ: dražba Lokalita: Rapovce
porovnať| Nahlásiť inzerát| upraviť| Zmazať| zvýrazniť